Waarom zijn er toch zoveel slechte managers?

Promotie (naar een management- rol) lijkt een verworven recht te zijn als werknemers goed presteren. Maar ben je dan ook automatisch een goede manager? De ervaring leert van niet! Het ont- breekt bij startende leidinggeven- de simpelweg aan kennis en leider- schapscompetenties om hun team aan de organisatie en haar doel- stelling te verbinden en zo de doel- stellingen te kunnen realiseren.

Waarom zijn er toch zoveel slechte managers?
Promotie (naar een management- rol) lijkt een verworven recht te zijn als werknemers goed presteren. Maar ben je dan ook automatisch een goede manager? De ervaring leert van niet! Het ont- breekt bij startende leidinggeven- de simpelweg aan kennis en leider- schapscompetenties om hun team aan de organisatie en haar doel- stelling te verbinden en zo de doel- stellingen te kunnen realiseren.

Management is een veelzijdige en veeleisende taak
Leidinggevende moeten doelen stellen, taken en processen uitdenken, organiseren en verbeteren, motiveren en inspireren, plannen en beheersen, evalueren en bijsturen, luisteren en communiceren…. En dat allemaal “bovenop het dagelijkse werk”. Vreemd genoeg krijgen beginnende leidinggevende hierbij onvoldoende opleiding, training of coaching om hun rol succesvol te kunnen vervullen. Geen wonder dat de meeste een hoge werkdruk ervaren, of zelf onderdeel worden van het probleem.

Komt het volgende je bekent voor:
• Achterstanden ondanks regelmatig overwerk,
• Geen of onvoldoende plannen, plannen worden niet gerealiseerd,
• Prestaties blijven sterk achter,
• Er heerst een sfeer van weerstand en/of negativiteit,
• Verzuim en personeelsverloop zijn bovengemiddeld,
• De leidinggevende loopt achter de feiten aan, zonderer grip op te krijgen.

Onze leergang

Ons programma pakt deze problematiek aan. Na het doorlo- pen van de leergang ben je zelfbewust, beschik je over mensgerichte competenties en kan je putten uit een ‘rugzak’ vol met ‘best practices’, theorieën en modellen. Met behulp van een heldere visie, een goed verhaal, open en eerlijke feedback win je het vertrouwen en de loyaliteit van je medewerkers en kan je de dagelijkse uitdagingen beter het hoofd bieden.

 

 

Voor wie?
De leergang leiderschap en management skills is ontwikkeld voor iedereen die zich tot een succesvolle leidinggevende wil ontwikke- len. Ongeacht of je sinds kort een leidinggevende rol vervult of je op een dergelijke functie wilt voorbereiden.

Wat zijn de resultaten?
Gedurende een jaar wordt je geprikkeld om jezelf te ontwikkelen en je krachten te benutten. Je krijgt alle benodigde kennis, inzich- ten, vaardigheden en zelfvertrouwen op volgende 5 focusgebieden:

⚫ Visie: ontwikkel een heldere visie en deel deze bevlogen.

⚫ Engagement: motiveren en inspireer jouw team optimaal.

⚫ Executie: organiseer zo dat doelstellingen gerealiseerd worden.

⚫ Zelfkennis: ontdek hoe jij het verschil kan maken.

⚫ Teamontwikkeling: weet hoe je jouw team laat performen.

Hoe realiseren we dat?
Dankzij een uitgekiende leergang: Online leer je de modernste kennis en inzichten over management, leidinggeven en groepsdynamica. Door het maken van opdrachten leer je die in jouw praktijk toe- passen. Aan de hand van o.a. een 360° persoonlijkheidstest krijg je inzicht in jouw persoonlijkheid en ontdek je hoe anderen jouw ge- drag ervaren. Door het trainen van gedrag en soft-skills leer je hoe je jouw sterkten kan inzetten en valkuilen kan vermijden. En omdat de praktijk altijd weerbarstig is beschik je gedurende het hele jaar (en desgewenst langer) over een persoonlijke coach om het geleerde optimaal toe te passen in jouw dagelijkse praktijk.